www.www.seiferos.cz

Zayferus -> Seiferos

 

Pro lepší kvalitu na obrázky klikněte...

 

 


 

 

Seiferos o. p. s. - původní Zayferus o. p. s., do roku 1999 nadace Zayferus

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=588694&typ=UPLNY

Zayferus o. p. s. vzniklý až v roce 2001, s naším zažitým názvem, v čele náš bývalý kamarád a kolega

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=602752&typ=UPLNY

 

 

K roku 1991 se váže vznik naší společnosti, a to z podnětu tří nadšených sokolníků Jirky Hrotka, Zdeňka Fabiána a především Zdeňka Machaře. Jméno společnosti vzniklo náhodně, kdy náš kolega v zaměstnání zapsal špatně jméno zákazníka. Nepochopitelně ale přece - na místo Zajdák „ZAYFERUS"„ a pod tímto názvem jsme působili několik let. Společnost byla vedena jako podnikatelský subjekt a právě s tím byly nemalé problémy. První veřejná vystoupení proběhla formou výstav v brněnském regionu a letové ukázky dravců mohla společnost poprvé představit v Moravském krasu u jeskyně Balcarka, kde ji mohli návštěvníci zhlédnout po dobu čtyř let o letních prázdninách. Společnost v tomto roce vlastnila na 20 dravců a sov.

 

Od roku 1992 se naše společnost stále víc zabývala ochranářskými aktivitami a neslučovala se s komerčními zájmy podnikatelské sféry. Proto byla nucena založit Nadaci na ochranu dravých ptáků. Zápis u Magistrátu města Brna proběhl 14.10.1992 a jejím zřizovatelem se stal Zdeněk Machař, Jiří Hrotek, Zdeněk Fabián a Libuše Fabiánová. Nadace Zayferus působí v okolí Brna s osvětovým programem na ochranu dravců pro základní školy. V letním období opět mohou diváci shlédnout na 30 dravců u jeskyně Balcarka.

V roce 1993 Nadace Zayferus navštívila s výukovým programem pro základní školy školská zařízení po celém území jihomoravského kraje, kde sklidila nemalé ohlasy. Neatraktivní místo u jeskyně Balcarka začíná být populárnější a návštěvníci se rádi každoročně vracejí na naše letové ukázky dravců.  

Jméno Zayferus se stává populárnější a v roce 1994 jsme přizváni Českou televizí k natočení  dokumentárního pořadu o ochraně dravců a sov v České republice. Poprvé společnost vycestovala i do zahraničí, kde v Holandsku vzbudila velké nadšení a ovace na naší produkci. Na základních školách se mohou děti seznámit s dravci naší fauny i ve východočeském regionu. U Balcarky pravidelně mohou návštěvníci zhlednout program i v německém jazyce. Rok 1995 byl poslední rok, který nadace strávila u jeskyně Balcarka.

V roce 1996 do společnosti vstupuje nový člen Petr Svoboda  Naše společnost uzavřela novou smlouvu s Památkovým ústavem v Brně a opět zakládá nové místo na zámku v Lednici na Moravě. Velkou měrou se o to zasloužil nový člen společnosti Petr Svoboda. Poprvé pořizujeme samce Orla stepního (Murphy).

 První rok 1997 v novém osazení v Lednici probíhal za dost dramatických povětrnostních podmínek, kdy v povodí Moravy a Dyje nastaly mohutné záplavy. Hlavním pilířem ukázek se stal orel lovící lišku. Naše největší sbírka dravců v ČR čítá 19 druhů v celkovém počtu 35 dravců. Dále pořizujeme dalšího orla stepního, samici Helvínu.

V roce 1998 při ukázkách v Lednici se na louce pod skleníkem představilo již na 21 druhů dravců a sov v počtu 40. Poprvé se u nás představí unikátní dravec, ještě mládě orla bělohlavéhokterého pořizuje Petr Svoboda jako sedmidenní miminko. Byla to mimořádně riziková záležitost, odkrmit tak malé mládě, které by jeho rodiče z pražské Zoo jako čtvrté mládě na hnízdě neodkrmili. Od prvních dnů bylo toto mládě krmeno anonymně, umělou hlavou orla bělohlavého, aby pozdější vztah mezi sokolníkem a dravcem vznikal na partnerské úrovni a bylo velmi důležité, aby se orel nevázal na člověka jako na svého druha. Tento mimořádný vztah obdivovali jak návštěvníci Lednice tak i profesionálové sokolníci.

 


Zdeněk Fabián získává do kolekce dalšího orla stepního Digital a je to náš třetí orel. Rovněž se v Lednici představil náš nový sokolovitý druh dřemlík tundrový, kterého jsme pořídili složitou cestou ze zahraničí.

Počet dravců přijatých do stanice se zvýšil na 80, z nichž se Zdeňkovi Fabiánovi ze záchranné stanice v Nížkovicích podařilo úspěšně vypustit do přírody 80%.

Rok 1999 a nová smlouva s památkovým ústavem, 
který nám přidělil nový a větší prostor, ale již méně frekventovaný. Na novém místě nám jsou ovšem umožněny větší možnosti v zásahu do prostředí. Petr Svoboda spolu se Zdeňkem Fabiánem budují důstojnější areál s tribunou a částečnými přístřešky pro dravce. Ukázky moderuje Jirka Hrotek s občasným střídáním Zdeňka Fabiána. Celý program podbarvujeme příjemnou hudbou, která přidává na profesionalitě. I tento rok se můžeme pochlubit dalším orlem bělohlavým Chilkutem . A v důsledku změny zákona o nadacích jsme nuceni se přeregistrovat na obecně prospěšnou společnost ZAYFERUS, o.p.s. pod  IČO: 25 55 81 02.


V roce 2001 v Lednicích jsme si našli opět nové místo, lépe situované pro bezpečnost dravců, ovšem poněkud mimo turistický ruch. Přesto jsme byli odhodláni vybudovat zde nový areál. Poprvé za celou dobu působení naší společnosti nám nejsou kladeny žádné překážky a vstříc nám vychází jak město Lednice, tak i místní občané. Na novém místě se představilo 60 dravců a sov a v hlavních letových ukázkách se účastnilo na 15 zkušených dravců v hodinovém programu. A od roku 2002 jsme Seiferos!

IČO máme stále stejné (25 55 81 02), jen jsme přišli o svůj již zažitý název. Každým rokem ale přibývá stále více lidí, kteří se nenechali zmást a cestu na správné místo, do našeho areálu mimo zámek, vyhledávají pravidelně každé léto.

 

Záznamy v obchodním rejstříku:

 

Seiferos o. p. s. - původní Zayferus o. p. s., do roku 1999 nadace Zayferus

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=588694&typ=UPLNY

Zayferus o. p. s. vzniklý až v roce 2001, s naším zažitým názvem, v čele náš bývalý kamarád a kolega

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=602752&typ=UPLNY

 

PRO PODROBNOSTI KLIKNĚTE ZDE

Záplavy 2006

 

 

 

 

Zayferus nadace

(1992 - 1999)

 

Zayferus o.p.s. => Seiferos o.p.s.

IČO: 

25 55 81 02

(1999 - nyní)

Seiferos cz, o.p.s. 

(2002 - nyní)


 

Na Výsluní 1194,  Česká Třebová,  56002      |  telefon: 608 100 442/441  

email: seiferos@volny.cz

 

 

 Powered by: www.CDX-WORLD.com